Tagastamisõigus ja garantii

Trollo.ee veebipoest ostetud kaubale kehtib teile alates kauba kättesaamisest 14 päevane tagastamisõigus. Tagastamisõigus on loodud garanteerimaks seda, et saadetud kaup vastaks tellitule. Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega.

 • Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.
 • Kauba tagastamiseks saata vastav soov e-posti aadressil info@Trollo.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
 • Kauba tagastamine toimub kliendi kulul ja sel puhul esialgset transporditasu ei hüvitata (välja arvatud juhul kui tagastatud kaup ei vasta tellitule).
 • Kauba tagastamisel tuleb ostetud toode/tooted tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
 • Raha tagastatud toodete eest hüvitatakse teile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Garantiijuhtumi puhul saata selle kohane email info@Trollo.ee.
Kuna Trollo.ee ei ole kaupade tootja vaid nende vahendaja siis sellest tulenevalt vahendame ka müüdavale kaubale tootja poolset garantiid.

Müügi garantii ei kehti juhul kui:

 • Kauba seeria number ei ole tuvastatav.
 • Kauba viga on tingitud väärkasutusest.
 • Kauba viga on tekkinud loomulikust kulumisest.
 • Kauba viga on tekkinud ebaharilikust väliskeskkonna mõjust (külmumine, ülemäärane niiskus jne.)
 • Kauba viga on tingitud õnnetusjuhtumist (nt. kukkumine)
 • Kauba viga on tekkinud kasutusjuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis toodud juhiste jälgimata jätmises.
 • Kauba hooldusraamatus, kasutusjuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis on ette nähtud kauba perioodiline hooldus ning Ostja ei ole pöördunud tähtaegselt selle teostamiseks müügigarantii andja esindusse.

Garantii annab õiguse kliendil nõuda toote tasuta parandamist või asendamist purunemise korral kuni garantii aja lõpuni.
Eraisikul on õigus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele esitada müüjale pretensioon 2 aasta jooksul ning osadel toodetel võib olla see ka pikem kui 2 aastat, kui seda pakub seademe tootja ning see on üldjuhul märgitud ka eraldi toote juurde.
Juriidilisel isikul kehtib 1 aastane piiratud garantii, kui toote lehel ei ole märgitud teisti.