Menüü
Tootekategooriad

00

Cart

Tagastusõigus

AvalehtTagastusõigus

Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Trollo.ee e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, kui kaup on tarbijale üle antud, kui võlaõigusseadusest ei tulene teisiti.
14-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses ja Trollo.ee kasutamistingimustes sätestatust. Käesoleval lehel on toodud info kergemaks leidmiseks välja olulisemad tingimused:

1. Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

2.Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub Teenuse kasutajani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel Teenuse kasutajani. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub Teenuse kasutaja pakendi selliselt ka avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

3. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab Teenuse kasutaja (tarbija) tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Teenuse kasutaja (tarbija) rikutud pakendi eest. Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Teenuse osutajal õigus arvestada Teenuse kasutajale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Teenuse kasutaja esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.

4. Lepingust taganemiseks ehk taganemisõiguse kasutamiseks tuleb kliendil Trollo.ee-le esitada vastav avaldus. Avaldus tuleb saata e-kirja teel aadressil info@trollo.ee.
Avaldus peaks sisaldama (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse numbrit, kontakttelefon).

5. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

6. Tähelepanu! Toodete tagastamisel veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada oleks välistatud.

7. Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab tarbija asja Trollo.ee-le tagastamisega seotud otsesed kulud.

8. Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on Trollo.ee-le tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

9.  14-päevane tagastusõigus ei kehti võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 sätestatud juhtudel sealhulgas järgneva kauba puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades.

 

Täpsema info saamiseks palun tutvuge ka Trollo.ee üldiste tellimistingimustega  Vajadusel saate alati küsida lisainfot ka meie klienditeenindusest info@trollo.ee või tel: +372 53 000 850.

Tellimusest taganemine

Taganemisavaldus tüüpvorm on leitav Taganemisavaldus.docx
Palume selle täita ning edastada meie emailile info@trollo.ee